Dodana: 23 marzec 2018 14:48

Zmodyfikowana: 23 marzec 2018 14:48

Projekt "Odkrywamy talenty"

Projekt „ODKRYWAMY TALENTY”

jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja

 

Celem projektu jest podwyższenie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych 180 uczniów, w tym 82dziewczynej i  98 chłopców uczących się w Szkole Podstawowej nr 11 w Białymstoku Białystok oraz 30 nauczycieli, w tym 1 mężczyzny i 29 kobiet zatrudnionych w placówce w okresie od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

Projekt pt.: „Odkrywamy talenty” jest skierowany do 180 dzieci (82K i 98M) uczących się w Szkole Podstawowej nr 11 w Białymstoku oraz 30 nauczycieli (29K i 1M) zatrudnionych w placówce, zamieszkujących obszar województwa podlaskiego.

Planowane efekty wynikające z realizacji projektu i programu:

–1 szkoła zostanie wyposażona w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych,

–1 szkoła zostanie, w której pracownie zostaną doposażone w programie,

–1 szkoła zostanie, wykorzystuje materiały z Podlaskiej Platformy Edukacyjnej,

–30 nauczycieli zostanie objętych wsparciem w programie;

–30 nauczycieli zostanie objętych wsparciem z zakresu TIK w programie;

–30  osób zostanie objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych;

 

Wartość projektu: 613 509,75 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 521 483,28 zł