Metody aktywizujące w nauczaniu zdalnym na lekcji języka niemieckiego

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Języki obce
Tytuł Metody aktywizujące w nauczaniu zdalnym na lekcji języka niemieckiego
Opis

Warsztaty (Webinarium) W ramach programu DELFORT

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji online
Obszar działania m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2021-03-06
Adresaci nauczyciele języka niemieckiego
Organizator/ osoba do kontaktu Krystyna Łuniewska
Koszt Bezpłatny

Dodana: 22 styczeń 2021 21:44

Zmodyfikowana: 22 styczeń 2021 21:44