Jak przygotować przedszkolaki do nauki pisania?

Forma doskonalenia sieć współpracy
Obszary edukacyjne Wychowanie przedszkolne
Tytuł Jak przygotować przedszkolaki do nauki pisania?
Opis

Rozporządzenie MEN wskazuje, aby w przedszkolu starsze dzieci rozpoczęły naukę czytania i przygotowywały się do nauki pisania. 

Powstaje potrzeba wyposażenia nauczycieli w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznanie gotowości dzieci 6-letnich do podjęcia takiej nauki. 

Celem szkolenia  jest wyposażenie  nauczycieli w  wiedzę merytoryczną dotyczącą  różnorodnych metod przygotowujących   dzieci do nauki  pisania i czytania.

 Szkolenie stanowi także przestrzeń wymiany konkretnych i praktycznych pomysłów i wskazówek, gotowych do przeniesienia w codzienną rzeczywistość przedszkolną.

 

 

Zapraszam nauczycieli z sieci współpracy i samokształcenia "Dookoła przedszkola" oraz wszystkich, którzy chcieliby poprowadzić zajęcie otwarte na temat przygotowania dziecka do nauki pisania w przedszkolu w swojej grupie dla innych nauczycieli pod opieką doradcy metodycznego. Termin szkolenia została przesunięty na czas po pandemii. 

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji Wybrane przedszkole po zgłoszeniu się nauczyciela prowadzacego zajęcie otwarte.
Obszar działania białostocki
Termin rozpoczęcia 2021-04-30
Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego
Organizator/ osoba do kontaktu Renata Woroniecka
Koszt Bezpłatny

Dodana: 26 styczeń 2021 19:52

Zmodyfikowana: 26 styczeń 2021 19:52