Dodana: 6 marzec 2018 09:28

Zmodyfikowana: 7 marzec 2018 16:53

25-lecie III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży

15 lutego 2018 roku w naszej szkole miała miejsce niezapomniana lekcja historii. Tego dnia uczciliśmy jubileusze 25-lecia naszego liceum i 20-lecia nadania szkole imienia Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele o. o. Kapucynów Mszą Świętą celebrowaną przez Księdza Biskupa Tadeusza Bronakowskiego, br. Mirosława Ferenca oraz naszych absolwentów ks. Andrzeja Zielińskiego i ks. Mariana Grochowskiego. Uczestniczyła  w niej cała społeczność szkolna z panią dyrektor Grażyną Chodnicką oraz rodzice naszych uczniów i zaproszeni goście.

Druga część naszej uroczystości miała miejsce w budynku szkoły. Pani dyrektor powitała i przedstawiła gości. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi:

 • Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski
 • Pani Bernadeta Krynicka – poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 • Pan Jacek Piorunek, Pan Marek Olbryś – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego
 • Pan Stefan Krajewski – członek Zarządu Województwa Podlaskiego
 • Pani Agnieszka Barbara Muzyk oraz Pan Andrzej Zdzisław Garlicki – Zastępcy Prezydenta Miasta Łomży
 • Pan Janusz Sławomir Mieczkowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łomży
 • Pani Elżbieta Parzych – Starosta Powiatu Łomżyńskiego
 • Pani Dorota Zimnoch – Zastępca Dyrektora Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych
 • Pani Ilona Anna Bujko - Zastępca Dyrektora Kuratorium Oświaty 
  w Białymstoku Delegatura w Łomży
 • Pani Izabela Zapert – wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży
 • Pani Jolanta Gołaszewska – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
 • Pan dr hab. Dariusz Surowik – Rektor PWSiP w Łomży
 • Pan prof. nadzw. dr hab. Roman Engler – Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży
 • Podpułkownik Ryszard Matuszewski – Kierownik Klubu Wojskowego w Łomży
 • Podpułkownik Adam Krystowczyk – Wojskowy Komendant Uzupełnień 
  w Łomży
 • br. Mirosław Ferenc – Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży
 • Pani Danuta Pieńkowska - Wolfart – Prezes Oddziału Związku Sybiraków 
  w Łomży
 • Pan Jerzy Szymanowski – przedstawiciel Związku Sybiraków w Łomży
 • Pan Zygmunt Borowy – członek rodziny majora Cieślewskiego  „Lipca”

W naszym jubileuszu wzięli również udział przedstawiciele Podlaskiej Rodziny Szkół imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej, radni Rady Miejskiej w Łomży, dyrektorzy łomżyńskich placówek oświatowych,  rodzice naszych uczniów.

„Patron szkoły obliguje nas do tego, abyśmy kształtowali w naszych wychowankach szacunek dla tradycji i religii, patriotyzm, poszanowanie prawa i tolerancji” podkreślała  pani dyrektor Grażyna Chodnicka w swoim wystąpieniu, przybliżając historię  naszego liceum oraz przywołując te wydarzenia, które na stałe wpisały się 
w tradycję III LO. Słowa podziękowania za wspólne działania dla dobra uczniów i społeczności lokalnej pani dyrektor skierowała do nauczycieli, tych którzy są obecnymi pracownikami i tych, którzy w naszej szkole pracowali w ciągu 25 lat.

Jako spadkobiercy szczytnych ideałów Polski walczącej, żyjąc tu i teraz, nie możemy zapomnieć o przeszłości. Historia i dzieje narodu mają być źródłem nauki, aby to, co było złe, naprawić, a to, co było dobre, uszlachetnić. Dzisiaj mamy obowiązek pielęgnowania tego wszystkiego, co się zdarzyło, z czego wyrastamy, co było krwią, bliznami i cierpieniem, co było radością i triumfem. To wszystko musimy włączyć w teraźniejszość i w wielkie dzieło dążenia do przyszłości. Dziś patrzymy na te trzy wymiary czasu z bólem, ale i nadzieją, że świat, który stworzymy, będzie piękniejszy od tego, w którym przyszło żyć naszym dziadkom i ojcom – mówili prowadzący uroczystość pani Monika Pawłowska oraz pan Paweł Popkowski, zapraszając do wysłuchania i obejrzenia montażu słowno-muzycznego pt. A źródło wciąż bije…przygotowanego przez nauczycieli, uczniów i absolwentów naszej szkoły oraz nauczyciela i uczniów klasy IIIc ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży. Program ten, który był artystyczną ucztą, skłaniał do refleksji nad współczesnością, przeszłością i przyszłością naszej Ojczyzny. Różnorodne środki wyrazu - piękno poetyckiego słowa, piosenki wykonywane przy akompaniamencie szkolnego zespołu muzycznego, taniec, scenografia i nastrojowe oświetlenie - sprawiły, że widzowie mieli możliwość przeżycia całej gamy emocji - od smutnej zadumy nad losem, tych którzy doświadczyli koszmaru wojny po radość i nadzieję, gdy najmłodsi wykonawcy na pytanie jaką Polskę nam przynosicie?odpowiadali: piękną, szczęśliwą, beztroską, wolną, tolerancyjną…

Obecni na uroczystości obejrzeli też film pt. Przeżyjmy to jeszcze raz. Jubileuszowy rok „Trójki”, w którym zaprezentowane zostały różne działania podejmowane w ciągu całego roku przez nauczycieli i uczniów w ramach przygotowań do uczczenia jubileuszy 25 – lecia naszej szkoły i 20 - lecia nadania szkole imienia Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej. Ich celem było podkreślenie rangi uroczystości, a także integrowanie szkolnej społeczności oraz zaakcentowanie miejsca i roli III LO w środowisku lokalnym.

Głos zabrali również nasi goście m.in. pani poseł Bernadeta Krynicka, pani prezydent Agnieszka Barbara Muzyk, pani starosta Elżbieta Parzych, pan Jacek Piorunek – wiceprzewodniczący Sejmiku, od których usłyszeliśmy wiele ciepłych słów podziękowań, gratulacji i życzeń. Okolicznościowe listy przesłali m.in. Podlaski Kurator Oświaty pani Bożena Dzitkowska, Wojewoda Podlaski pan Bohdan Paszkowski oraz Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji pan Jarosław Zieliński.

25 lat istnienia naszej szkoły to młodość kilku pokoleń, które spędziły tu niezapomniane chwile. Cząstkę siebie zostawili w niej nasi absolwenci, którzy byli z nami podczas jubileuszu. W ich sercach pozostały niezatarte wspomnienia, którymi się z nami podzielili m.in. Michał Czajkowski, Andrzej Marusiak, Piotr Komorowski.

Uroczystość zakończyło wspólne pamiątkowe zdjęcie, a potem były rozmowy przy kawie i herbacie.

Mamy nadzieję, że jubileusz 25–lecia naszej szkoły i 20–lecia nadania szkole imienia pozostawi trwały ślad w pamięci i sercu wszystkich obecnych.

Beata Chojnowska

Więcej zdjęć z uroczystości:
http://www.lo3.lomza.pl/index.php/archiwum/wiesci-z-archiwum/rok-szkolny-2017-18/961-swieto-szkoly

Plan obchodów 25-lecia III LO:

http://www.lo3.lomza.pl/index.php/25-lat/plan-obchodow 

Film - relacja z jubileuszowych wydarzeń w 2017 r.:

https://www.facebook.com/1153641448085121/videos/1554735254642403/