Dodana: 30 sierpień 2016 10:45

Zmodyfikowana: 30 sierpień 2016 10:45

Projekt badawczy "Styl myślenia nauczyciela"

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty oraz FRIS Style Myślenia zapraszają wszystkich nauczycieli do bezpłatnego udziału w projekcie „Styl Myślenia Nauczyciela”.
Efektem projektu będzie zapoznanie nauczycieli z metodologią stylów myślenia, dostarczenie im indywidualnych informacji na temat własnego stylu myślenia oraz wskazówek, jak praktycznie wykorzystać tę wiedzę w pracy w szkole.

FRIS to narzędzie badawcze (ankieta) które można wykorzystać do lepszego poznania własnego stylu myślenia i działania. 
Autorzy tego narzędzia twierdzą, że dzięki uczestnicy badania dowiedzą się, jak mogą:

  • lepiej wykorzystać swoje naturalne predyspozycje
  • odkryć jak inni postrzegają ich zachowanie
  • poznać działania, w których się sprawdzą
  • być jeszcze lepszymi w tym, w czym są dobrzy

Więcej informacji na stronie:

https://fris.pl/styl-myslenia-nauczyciela

Artur Brzeziński

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku