Metody coachingowe w pracy nauczyciela

„Metody coachingowe w pracy nauczyciela”

5 i 14 czerwca 16 nauczycieli z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku uczestniczyło w warsztatach rozwijających umiejętności stosowania technik coachingowych w pracy nauczyciela. Warsztaty trwały 10 godzin. Prowadzone były metodami aktywnymi. Nauczyciele uczestniczyli w ćwiczeniach, chętnie wchodząc w rolę ucznia. Trenowali umiejętności coachingowe, porównywali je z dotychczasowymi metodami pracy z uczniem.

Warsztaty prowadziła p. Małgorzata Świstak – wychowawca w internacie i doradca zawodowy, stale współpracująca z instytucjami i organizacjami aktywizującymi dla rynku pracy. (ALBO – wychowawca w internacie i doradca zawodowy, doświadczony trener aktywizacji rynku pracy, stosująca w pracy z uczniem metody coachingowe)

Pracując w swobodnej i twórczej atmosferze, nauczyciele podnieśli swój poziom wiedzy i umiejętności w zakresie:
-istoty i zasad coachingu;
-przygotowania do rozmowy coachingowej(np. budowanie relacji, przeformułowanie problemu w cel);
-wiedzy na temat przebiegu rozmowy coachingowej;
-umiejętności w zakresie określania celów metodą SMART;
-świadomości potrzeby stosowania narzędzi coachingowych w pracy nauczyciela.

Zajęcia rozbudziły zainteresowanie coachingiem oraz wzbogaciły warsztat pracy nauczycieli. Pozwoliły spojrzeć na ucznia z innej perspektywy, dostrzec w nim bogactwo potencjału, a w sobie dostrzec „dobry materiał” na przewodnika młodego człowieka.

Linki:
http://coachingedukacyjny.edu.pl/
http://czytelnia.frse.org.pl/media/pajp-vi-coaching.pdf