Dodana: 4 lipiec 2017 10:44

Zmodyfikowana: 4 lipiec 2017 13:37

Działania w projekcie

W ramach projektu uczniowie klas IV-VI maja szansę rozwijać swoje zdolności oraz doskonalić umiejętności kluczowe w trakcie następujących zajęć:

  • zajęcia wyrównawcze z matematyki
  • warsztaty gier logiczno-matematycznych,
  • koło j. angielskiego,
  • koło matematyczne,
  • koło informatyczne,
  • laboratorium przyrodnicze,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe

 i wycieczki  edukacyjne do Mlekpol w Grajewie, Olsztyna i Warszawy.

Proponowane zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych przy użyciu aktywizujących metod nauczania i prace grupową. Wykorzystywana jest podczas zajęć infrastruktura miejska (laboratorium na oczyszczalni ścieków, baza straży pożarnej, itp.) oraz wiedza historyczna, geograficzna i przyrodnicza dotycząca Kolna. Cieszy fakt, że uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolnie mają szansę na zdobycie nowych wiadomości, doświadczeń i rozwijanie umiejętności.

Na zdjęciach:

Zajęcia w stacji uzdatniania wody.
Zajęcia koła matematycznego.
Wycieczka do Olsztyna
Wycieczka do Warszawy
Wyjazd edukacyjny do Mlekpol w Grajewie.