Zabawy integracyjne – umiejętność współpracy w grupie. Scenariusz zajęć koła wokalno-tanecznego „Tęcza” – grupa starsza

Obszar tematyczny Kształcenie specjalne i integracyjne
Typ zasobu Scenariusze
Tytuł Zabawy integracyjne – umiejętność współpracy w grupie. Scenariusz zajęć koła wokalno-tanecznego „Tęcza”.
Etap edukacyjny
  • I etap edukacji
  • II etap edukacji
Opis

Scenariusz zajęć integrujących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz w stopniu lekkim, którzy uczestniczyli w projekcie.

Zajęcia pozwoliły na rozbudzenie zainteresowań muzyką na drodze obcowania z dźwiękiem i rytmem. Integrowanie grupy uczestniczącej w projekcie poprzez udział w zabawach pozwalających na wyrażanie siebie ruchem, tańcem. Kształtowanie wrażliwości muzycznej i współdziałania w zespole. Tworzenie przyjaznej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa podczas zajęć.

Autor Wioleta Jastrzębska
Zgłoszone przez Anna Arciszewska / Anna Krawczuk

Dodana: 28 styczeń 2019 11:13

Zmodyfikowana: 5 luty 2019 23:18