EKSPERYMENT nr 4-Zajęcia naukowe- BIGLABY

EKSPERYMENT nr 4-Zajęcia naukowe- BIGLABY

Na zajęciach naukowych "BIGLABY" realizowanych w ramach projektu "Odkrywamy talenty" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przeprowadziliśmy eksperyment - wpływ kwaśnych opadów na elementy środowiska przyrodniczego. Uczniowie badali  wpływ kwaśnych opadów na środowisko. W doświadczeniu zamiast kwaśnego deszczu użyliśmy octu. Za pomocą paierka wskaźnikowego sprawdzono ph roztworu- kwaśne

Praca odbywała się w dwóch grupach.

I grupa na dwóch szalkach Petriego zasadziła  nasiona rzeżuchy ( według wcześniej poznanego schematu) Jedną z nich oznaczono jako próba kontrolna i podlewano wodą, zaś drugą szalkę – próbę badawczą podlewano roztworem octu.Do 2 zlewek włożono badane substancje (skałę wapienną, kredę) i zalano octem.

II grupa - do  zlewek włożyli badane substancje ( kredę, gwóźdź, skorupkę jaja, gałązkę drzewa iglastego) i zalali octem.

Wszystkie próby pozostawiono na 20 minut , obserwowano  wygląd badanej substancji, obserwacje zapisano w tabeli.

Po tygodniu ponownie zaobserwowano wygląd badanych substancji, obserwacje zapisano.

Obserwacje i wyniki zanotowano w tabeli, karcie obserwacji, wyciągnięto  wnioski.

Zaobserowano zmianę zabarwienia roślin w rozwtorze octu, rozpuszcanie się skał wapiennych, korozję gwoździa.

Uczniowie potwierdzili swoją hipotezę- Kwaśne opady wpływają niekorzystnie na różne elementy środowiska.