Rola rodziny w opiece nad dzieckiem z autyzmem

Obszar tematyczny Kształcenie specjalne i integracyjne
Typ zasobu Artykuły
Tytuł Rola rodziny w opiece nad dzieckiem z autyzmem
Etap edukacyjny
  • I etap edukacji
  • II etap edukacji
  • wychowanie przedszkolne
Opis

Autor artykułu podkreśla znaczenie roli najbliższej rodziny w opiece nad dzieckiem z autyzmem. W artykule opisane zostały postawy rodziców wobec swojego dziecka ze spektrum autyzmu oraz problemy rodziców wynikające z opieki nad takim dzieckiem. Autor zwrócił również uwagę na rolę członków rodziny w procesie diagnozy, terapii i rehabilitacji dziecka z autyzmem.

Autor Janusz Rusaczyk
Zgłoszone przez Katarzyna Gagan

Dodana: 14 styczeń 2021 17:44

Zmodyfikowana: 14 styczeń 2021 17:44