Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna

Obszar tematyczny Wychowanie i profilaktyka
Typ zasobu Inne
Tytuł Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna
Etap edukacyjny III etap edukacji
Opis

W prezentowanym tekście autor analizuje agresję elektroniczną jako zjawisko niejednolite, które można „rozbić” na wiele mniejszych podzjawisk. Rozważania te zostały zilustrowane wynikami dwóch badań wykonanych w 2009 roku, a dotyczących rozpowszechnienia i uwarunkowań agresji elektronicznej. Pozwalają one na przyjrzenie się skali zjawiska agresji elektronicznej wśród piętnastoletniej młodzieży.

Autor Jacek Pyżalski
Zgłoszone przez Marzena Rafalska
Adres witryny www http://www.ore.edu.pl/component/phocadownload/category/56-badania-nad-agresj-i-przemoc-w-szkole?download=237:polscy-nauczyciele-i-uczniowie-a-agresja-elektroniczna-zarys-teoretyczny-i-najnowsze-wyniki-bada-dr-jacek-pyalski

Dodana: 2 grudzień 2015 13:57

Zmodyfikowana: 30 marzec 2016 15:51