EKSPERYMENT nr 5-Zajęcia naukowe- BIGLABY

EKSPERYMENT nr 5-Zajęcia naukowe- BIGLABY

Na zajęciach naukowych "BIGLABY" realizowanych w ramach projektu "Odkrywamy talenty" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przeprowadziliśmy eksperyment- Czy w liściach roślin znajdują się produkty fotosyntezy? Na początku zajęć przypomnieliśmy na czym polega proces fotosyntezy, gdzie ten proces zachodzi, jakie są substraty i produkty fotosyntezy, dla jakich organizmów żywych jest charakterystyczna.

Badaliśmy , czy liście sałaty produkują cukry w procesie fotosyntezy. Potrzebowaliśmy liści, sałaty, moździerza, pasków testowych do wykrywania glukozy.

Liście sałaty włożyliśmy  do moździerza i rozgnietliśmy za pomocą tłuczka Do tak powstałej papki przyłożyliśmy papierek  testowy. Porównaliśmy zmianę koloru  powstałej papki do skali.

Na podstawie zmiany barwy papierka wskaźnikowego odczytaliśmy, że w liściach sałaty znajduje się duże stężenie glukozy. Dzieci potwierdziły swoją hipotezę, że w liściach w procesie fotosyntezy produkowane są cukry.