Zarządzanie oświatą - wortale

Dodana: 10 październik 2016 13:10

Zmodyfikowana: 21 czerwiec 2017 12:37

Na stronie zamieszczono wykaz stron internetowych dotyczących zarządzania oświatą. Jeżeli zauważycie Państwo niedziałający link lub chcecie polecić interesującą stronę (z podaniem tytułu, autora, krótkiego opisu i adresu www) - napiszcie na adres redakcja.ppe@cen.bialystok.edu.pl

Portal samorządowy

Serwis zarządzanie oświatą

Autor: Portal samorządowy

Opis: portal oświatowy przeznaczony głownie  dla dyrektorów szkół i przedszkoli oraz pracowników samorządowych odpowiedzialnych za oświatę, artykuły związane z: edukacją i ważnymi dla niej zmianami,  zmianami prawnymi, zarządzaniem placówką oświatową.

Adres www: http://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/podserwis/serwis-zarzadzanie-oswiata,4093,0.html

Zintegrowany system zarządzania oświatą

Wizja-Net

Autor: WizjaNet

Opis: oferta portalu  zawiera kompleksowy innowacyjny zintegrowany system  zarządzania oświatą. Udostępnia aplikacje dotyczące zarządzania uczniem, personelem finansami i majątkiem

Adres www: http://www.oswiata.wizja.net/

Oświata

Autor: Wolters Kluwer

Opis: portal dedykowany dyrektorom, nauczycielom zainteresowanym informacją prawną nt funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, praw i obowiązków dyrektorów placówek oświatowych, rozwoju zawodowego i doskonalenia nauczycieli.

Adres www: http://www.oswiata.abc.com.pl/

Portal Oświatowy

Autor: Portal Oświatowy

Opis: portal głównie przeznaczony dla dyrektorów szkół, przedszkoli, zawiera aktualne zmiany w przepisach prawnych, opisy procedur, informacje nt. reformy w oświacie, artykuły, materiały szkoleniowe. Pełny dostęp jest płatny.

Adres www: https://www.portaloswiatowy.pl/

Nadzór pedagogiczny

Autor: Forum Media Polska Sp. z o.o.

Opis: portal abonentowy zawierający gotową dokumentację pedagogiczną i pozapedagogiczną dla dyrektorów szkół i przedszkoli. Ponadto znajdują się w nim artkuły i informacje dotyczące oświaty, kalendarium zamian oraz porady prawne

Adres www: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/

EDURADA.PL

Autor: Grupa Instytut Kształcenia EKO-TUR

Opis: portal oświatowy oferujący platformę dyskusyjną nt. oświaty, artykuły związane z: edukacją i ważnymi dla niej zmianami, pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zmianami prawnymi, zarządzaniem placówką oświatową.

Adres www: http://www.edurada.pl/

Edukacja dla przyszłości

Autor: Fundacja edukacja dla Przyszłości

Opis: portal zawiera przede wszystkim zasoby Khan Academy (filmy edukacyjne) przetłumaczone na język polski oraz artykuły, materiały edukacyjne dla nauczycieli z zestawami ćwiczeń z różnych przedmiotów nauczania; oferuje pomoc w stosowaniu nowoczenych metod kształcenia opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych.

Adres www: http://www.edukacjaprzyszlosci.pl/

Ibo

Autor: Instytut Badań w Oświacie

Opis: oferta wortalu obejmuje szkolenia, doradztwo, badania na zlecenie, wydawnictwa dla podmiotów oświatowych

Adres www: http://www.ibo.edu.pl/

LIBRUS 

Autor: LIBRUS Wspieramy Oświatę

Opis: wortal proponujący nowoczesne rozwiązania wspomagające procesy edukacyjne i zarządzanie oświatą, m.in.: e-nauczanie, e-sekretariat. Oferta obejmuje szkolenia on-line, mobilne aplikacje dla nauczycieli, uczniów i rodziców, programy komputerowe wspomagające pracę szkół.

Adres www: www.librus.pl

Szkoła liderów

Autor: Fundacja Szkoła Liderów

Opis: wortal oferuje programy rozwojowe i szkolenia dla liderów, dyrektorów placówek oświatowych oraz samorządowców, m.in.: tutoring, coaching.

Adres www: http://www.szkola-liderow.pl/