Rola rodziny w procesach rozwoju psychicznego dziecka przedszkolnego

Obszar tematyczny Wychowanie przedszkolne
Typ zasobu Artykuły
Tytuł Rola rodziny w procesach rozwoju psychicznego dziecka przedszkolnego
Etap edukacyjny wychowanie przedszkolne
Opis

Autor w swoim artykule nakreśla różne podejścia do roli rodziny. Podaje różne definicje rodziny oraz wymienia i opisuje jej funkcje w nawiązaniu do rozwoju psychicznego dziecka przedszkolnego. Następnie opisuje w sposób szczegółowy wpływ rodziny na rozwój psychiczny dziecka przedszkolnego, wpływ stosunków małżeńskich na rozwój psychiczny dziecka przedszkolnego, komunikację pomiędzy członkami rodziny i tzw. „jakości więzi rodzinnej” oraz atmosferę w rodzinie, która często decyduje o rozwoju psychicznym każdej jednostki. Dopełnieniem artykułu jest szczegółowa bibliografia na temat ogólnie rozumianej rodziny.

Autor Janusz Rusaczyk
Zgłoszone przez Grażyna Łaniewska

Dodana: 17 czerwiec 2019 12:27

Zmodyfikowana: 17 czerwiec 2019 12:27