Najważniejsze informacje o projekcie "Droga do sukcesu!"

"Droga do sukcesu!"

Nr RPO.03.01.02-20-0273/16

 

Cel projektu: podniesienie kompetencji kluczowych, kompetencji cyfrowych (w tym z programowania), wyrównanie szans edukacyjnych, rozwinięcie postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych, kreatywnych 32 uczniów/uczennic (19K, 13M) Szkoły Podstawowej w Karolinie, podniesienie kompetencji cyfrowych z zakresu programowania 5 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Karolinie, na rzecz poprawy jakości kształcenia ogólnego w okresie od 01.09.2018 r. do 31.07.2019 r.

Planowane efekty: podniesienie kompetencji kluczowych, kompetencji cyfrowych (w tym z programowania), wyrównanie szans edukacyjnych, rozwinięcie postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych, kreatywnych.

Wartość projektu: 159 499,12 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  135 574,25 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 31.07.2019 r.

Grupa docelowa: 32 uczniów/uczennic (19K, 13M) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Karolinie oraz 5 nauczycieli z terenów wiejskich.

 

Planowane działania w ramach projektu:

 • Grupowe doradztwo edukacyjno - zawodowe
 • Indywidualne doradztwo edukacyjno - zawodowe
 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Zajęcia matematyczne
 • Zajęcia z matematyki
 • Zajęcia ABC przedsiębiorczości
 • Zajęcia rozwijające twórcze myślenie
 • Zajęcia badawczo - przyrodnicze
 • Zajęcia z umiejętności uczenia się
 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Zajęcia informatyczne
 • Zajęcia z programowania
 • Zakup sprzętu TIK
 • Zajęcia z programowania
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia psychoedukacyjne
 • Zajęcia rehabilitacyjne
 • Zajęcia interpersonalno-komunikacyjne
 • Zajęcia wspomagające proces uczenia się i stymulowania rozwoju poznawczego
 • Wyjazd edukacyjny do Trójmiasta

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie i w sposób zgodny z informacjami zawartymi w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu.

Biuro Projektu:

Przedsiębiorstwo Turystyczne „WIGRY” Sp. z o. o.

16-400 Suwałki

Ul. Tadeusza Kościuszki 84/1

tel. 87 566 32 89