Nowe trendy w nauczaniu z wykorzystaniem narzędzi TIK

Forma doskonalenia szkolenie rady pedagogicznej
Obszary edukacyjne Technologia informacyjno - komunikacyjna
Tytuł Nowe trendy w nauczaniu z wykorzystaniem narzędzi TIK
Opis

Zainteresowane szkoleniem Rad Pedagogicznych szkoły/placówki oświatowe proszone są o rejestrację poprzez formularz, dostepny na stronie CEN w Białymstoku

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji na terenie szkoły/placówki oświatowej, która zamówiła szkolenie
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci zainteresowani dyrektorzy szkół/nauczyciele
Organizator/ osoba do kontaktu Gagan Katarzyna, Krawczuk Anna
Koszt Płatny

Dodana: 30 wrzesień 2019 12:08

Zmodyfikowana: 30 wrzesień 2019 12:08