EKSPERYMENT nr 4-Zajęcia naukowe- MINILABY

EKSPERYMENT nr 4-Zajęcia naukowe- MINILABY

Na zajęciach naukowych "MINILABY" realizowanych w ramach projektu "Odkrywamy talenty" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przeprowadziliśmy eksperyment- Ciecz nieniutonowska.

Do naczynia wlaliśmy wodę i wsypaliśmy mąkę w proporcjach 1:1. Mąka ziemniaczana zawiera długie łańcuchy molekuł, które po dodaniu wody ulegają rozerwaniu i powstaje płynna substancja. Można powiedzieć, że wraz ze wzrostem siły nacisku zwiększa się lepkość takiego płynu. Gdy więc nie ma siły nacisku płyn nieniutonowski zachowuje się tak jak ciecz, rozpływając się po całym naczyniu. Jeśli siły są duże lub zmieniają się bardzo szybko, to ze skrobi tworzy się uporządkowana struktura i ciecz nieniutonowska jest sztywna.