Współczesne problemy i pomoc rodzinom migracyjnym.

Obszar tematyczny Wychowanie i profilaktyka
Typ zasobu Artykuły
Tytuł Współczesne problemy i pomoc rodzinom migracyjnym.
Etap edukacyjny II etap edukacji
Opis

W artykule poruszono główne problemy wynikające z eurosieroctwa z jakimi na co dzień muszą zmagać się uczniowie, rodzice i nauczyciele. Autor  artykułu wskazał na zagrożenia rodziny migracyjnej, jak na przykład negatywny efekt migracji zarobkowych rodziców w postaci poczucia wyobcowania członków rodziny, osamotnienia, pogłębiającej się izolacji i wycofywania się rodziny z relacji społecznych jako rezultatu osłabienia więzi pomiędzy jej członkami. Zaproponowano również przykłady wsparcia odnoszące się do wszystkich członków rodziny migracyjnej, a przede wszystkim do dziecka w wieku szkolnym (kompensację społeczną, profilaktykę społeczną, ratownictwo). Ważny element artykułu stanowią działania szkoły wspierające dziecko z rodziny migracyjnej. Artykuł adresowany jest do nauczycieli, wychowawców oraz rodziców.

Autor Janusz Rusaczyk
Zgłoszone przez Grazyna Łaniewska

Dodana: 19 luty 2021 13:41

Zmodyfikowana: 19 luty 2021 13:41