Nowelizacja rozporządzenia w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Andrzej Staszczyk,

konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Od 1 września 2020 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

Konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu wynika ze zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Realizuje wnioski ministrów właściwych dla zawodów w zakresie wprowadzenia do systemu oświaty nowych zawodów szkolnictwa branżowego.

Rozporządzenie określa podstawy programowe kształcenia w nowych zawodach szkolnictwa branżowego uwzględniających wnioski ministrów właściwych dla tych zawodów, tj.:

1) Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie wprowadzenia zawodów:

  1. a) zdobnik ceramiki,
  2. b) technik spawalnictwa;

2) Ministra Infrastruktury w zakresie wprowadzenia zawodów:

  1. a) mechanik pojazdów kolejowych,
  2. b) technik pojazdów kolejowych.

Podstawy programowe kształcenia w nowych zawodach zostały przygotowane zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, we współpracy z pracodawcami, uwzględniając zestawy oczekiwanych efektów kształcenia niezbędnych dla zawodów oraz kryteriów weryfikacji tych efektów zaproponowane we wnioskach ministrów właściwych dla zawodów.

W załącznikach do zmienianego rozporządzenia dokonano także zmian o charakterze redakcyjnym i porządkującym oraz dokonano korekty pomyłki.

Tekst rozporządzenia MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 991)

Wprowadzenie nowej podstawy programowej omówione zostało na PPE w maju 2019 roku.

Tekst rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 635)