Dodana: 25 styczeń 2017 12:58

Zmodyfikowana: 25 styczeń 2017 13:35

Laboratorium Innowacji i-Lab

Centrum Edukacji Nauczycieli                        w Suwałkach uruchomiło Laboratorium Innowacji (i-Lab), które jest pierwszym – w województwie podlaskim i jednym z czterech i-Labów w Polsce.

i-Lab jest inspirującym, innowacyjnym rozwiązaniem, sprzyjającym twórczemu myśleniu i rozwiązywaniu problemów w sposób efektywny i dzięki temu stanowi wsparcie dla pracy zespołowej w dowolnym zakresie. i-Lab wykorzystuje współistniejące i wzajemnie przenikające się trzy elementy: otoczenie (wystrój i wyposażenie wnętrza), technologie i techniki moderowania, gdzie grupa, złożona z maksymalnie 15 osób, może skupić się na konkretnym zadaniu i osiągnąć zakładane rezultaty w krótkim czasie.
Praca w i-Labie jest oparta m.in. o zasady metody burzy mózgów, wspartej wykorzystaniem odpowiednio skonstruowanego oprogramowania komputerowego, umożliwiającego zebranie, porządkowanie pomysłów i koncepcji, a także wybór i rozwój rozwiązań wybranych przez uczestników. Stymulowanie procesu tworzenia pomysłów odbywa się poprzez wykorzystanie nie tylko otoczenia i technologii, ale również dynamiki pracy grupy. Moderowanie zajęć zapewnia ich efektywność i osiągnięcie przez grupę sukcesu. Wykorzystywane techniki wzmacniają otwartość, kreatywność, umożliwiają grupie osiągnięcie rezultatów możliwych do zastosowania w praktyce.

Wykorzystanie i-Labu, jako oryginalnego podejścia do procesu innowacyjnego i twórczego myślenia, umożliwia szerokie spektrum zastosowań. i-Lab stanowi elastyczną przestrzeń i może być wykorzystywany przez szkoły, organizacje i instytucje rożnego typu do:
- wsparcia dla pracy zespołowej obejmującej m. in. planowanie, zarządzanie, rozwój i innowację,
- organizacji szkoleń, konsultacji lub grup fokusowych,
- integrowania grup,
- mapowania myśli, tworzenia koncepcji i generowania rozwiązań,
- realizacji projektów, w tym międzynarodowych.

Adresatami zajęć w i-Labie są nauczyciele i dyrektorzy szkół, którzy poprzez uczestnictwo w zajęciach z wykorzystywaniem i-Labu rozwijają kreatywność i innowacyjność, umiejętność rozwiązywania problemów, pracy zespołowej oraz uzyskuą nowe kompetencje w zakresie efektywnego stosowania technologii w procesie kształcenia i zarządzania.

W Laboratorium Innowacji i-Lab realizujemy szkolenia zgodne tematycznie z kierunkami realizacji polityki oświatowej Państwa, dotyczące m.in. rozwijania kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach oraz kształtowania postaw i wychowania do wartości.

Prezentujemy Państwu ofertę tematyczną szkoleń w i-Lab związaną z:
1.  kierunkami realizacji polityki oświatowej Państwa:
 - Jak zachęcać do czytania? – pomysły na rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów.
 - Jak kształtować postawy i wychować do wartości?
 - Jak wykorzystywać smartfon i tablet w szkole?

2.  działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkół:
- Tworzenie koncepcji pracy szkoły.
- Tworzenie/modyfikacja programu profilaktyki.
- Opracowanie zasad postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży:
       o  cyberprzemocą,
       o  demoralizacją i przestępczością,
       o  samookaleczeniem i próbą samobójczą.
-  Wzmacnianie współpracy szkoły z rodzicami.
-  Jak uroczystości szkolne wpływają na kształtowanie wartości i postaw?
-  Pomysły na zajęcia pozalekcyjne.
-  Uroczystości szkolne inaczej.

Sesja szkoleniowa jest organizowana dla maksymalnie 15 osób i trwa do 4 godzin dydaktycznych.

Sesje szkoleniowe w Laboratorium Innowacji (i-Lab) moderują nauczyciele konsultanci Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach: Jolanta Kubrak, Danuta Moroz, Joanna Stabińska i Jarosław Cezary Słabiński – koordynator.

Istnieje możliwość zorganizowania sesji szkoleniowej na dowolny, zaproponowany przez Państwa temat. Wystarczy złożyć zamówienie sesji w i-Lab telefonicznie bądź na adres e-mail: jaroslaw.slabinski@cen.suwalki.pl

Zapraszamy na zajęcia do Laboratorium Innowacji i-Lab w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Jarosław Cezary Słabiński
koordynator Laboratorium Innowacji (i-Lab)