Metody i formy pracy w przedszkolu- przypomnienie podstawowych wiadomości z zakresu metodyki przedszkolnej.

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Wychowanie przedszkolne
Tytuł Metody i formy pracy w przedszkolu- przypomnienie podstawowych wiadomości z zakresu metodyki przedszkolnej.
Opis

Przegląd metod i form pracy dydaktycznej stosowanych w przedszkolu.

Metody podawcze, które mają bardzo niską skuteczność w nauczaniu,  ogranicza się obecnie do minimum. W procesie dydaktycznym bardzo duży nacisk kładzie się  na aktywizację dzieci, by w trakcie poznawania mogły wykorzystać własne doświadczenia i zaangażować  jak najwięcej zmysłów. Przekłada się to na efektywność i stopień utrwalania wiedzy.

Podczas warsztatów  nauczyciele poszerzą  wiedzę na temat twórczych metod pracy z dzieckiem, poznają  korzyści płynące ze stosowania metod aktywizujących, dowiedzą  się, w jaki sposób wykorzystać metody aktywizujące w pracy indywidualnej i grupowe,j a także wzbogacą swój warsztat pracy.

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji szkolenie online
Obszar działania białostocki
Termin rozpoczęcia 2021-02-08
Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego
Organizator/ osoba do kontaktu Renata Woroniecka
Koszt Bezpłatny

Dodana: 26 styczeń 2021 19:54

Zmodyfikowana: 26 styczeń 2021 19:54