Identyfikacja oczekiwań rodziców w zakresie współpracy ze szkołą

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Edukacja matematyczna
Tytuł Identyfikacja oczekiwań rodziców w zakresie współpracy ze szkołą
Opis
 • Uwarunkowania współpracy rodziców i nauczycieli.
 • Oczekiwania nauczycieli i rodziców w zakresie form i sposobów współpracy.
 • Znaczenie współpracy obu środowisk wychowawczych.
 • Sposoby badania potrzeb i możliwości rodziców w zakresie współpracy ze szkołą.
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji Internet
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2021-02-10
Adresaci dyrektorzy wszystkich typów szkół, liderzy szkolnych zespołów ds. wychowania, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Organizator/ osoba do kontaktu Maria M. Ferenc
Koszt Bezpłatny

Dodana: 1 luty 2021 12:28

Zmodyfikowana: 1 luty 2021 12:28