Rozwój kariery bez bariery

Obszar tematyczny Kształcenie zawodowe
Typ zasobu Artykuły
Tytuł Rozwój kariery bez bariery
Etap edukacyjny IV etap edukacji
Opis

Joanna Kalejta
Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach

„Rozwój kariery bez bariery”

– na to mogą liczyć przyszli absolwenci kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach.

Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach realizuje projekt pn. „Rozwój kariery bez bariery” w ramach programu Erasmus +, w którym 15 uczennic i uczniów kształcących się na kierunku technik obsługi turystycznej z klas II, III oraz IV 18.09.2016 roku wyjechało do Irlandii.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji 15 uczennic i uczniów, zwiększenie ich szans mobilności i konkurencyjności na rynku pracy. Poprzez realizację projektu chcemy podnieść praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie zgodnym z profilem technik obsługi turystycznej, umożliwić nabycie doświadczenia zawodowego w pracy w hotelach o wysokim standardzie świadczonych usług i przygotowanie do pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, poprawić znajomość języka angielskiego poprzez bezpośrednie poznanie obcej kultury. Poprzez realizację powyższych celów wzrośnie standard nauczania w naszej szkole, a nabyte umiejętności praktyczne przygotują do poruszania się na europejskim rynku pracy.

Uczniowie/uczennice poznają nowe sposoby pracy, zostanie zwrócona uwaga na jakość obsługi turysty oraz strój służbowy osób obsługujących gości hotelowych. Jednocześnie wzrośnie pewność siebie i umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w wykonywaniu konkretnych zadań. Praktykanci mają bezpośredni kontakt z obcokrajowcami, mieszkają w rodzinach goszczących, mają zapewnione dobre warunki lokalowe.

Program pobytu przewiduje realizację programu praktyk oraz dwie wycieczki krajoznawcze, kurs języka angielskiego, zapoznanie z zabytkami południowej Irlandii. Praktykanci uzyskają  międzynarodowe dokumenty potwierdzające realizację staży, które z pewnością będą miały znaczenie w przyszłej pracy zawodowej.

Termin realizacji projektu – 1 czerwca 2016 – 31 maja 2017 roku. Otrzymane dofinansowanie: 35 804 euro.

Autor Joanna Kalejta
Zgłoszone przez Jarosław Cezary Słabiński - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Dodana: 5 grudzień 2016 18:50

Zmodyfikowana: 25 styczeń 2017 13:55