Wymiana dobrych praktyk nauczycielskich zespołów przedmiotowych z branży budowlanej szkół z regionu

5 października 2016r. w Augustowskim Centrum Edukacyjnym odbyło się seminarium nauczycieli z branży budowlanej, które zostało zorganizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Seminarium służyło wymianie dobrych praktyk stosowanych w różnych szkołach w regionie.
W seminarium wzięli udział nauczyciele uczący budowlanych przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach, z Zespołu Szkół w Wojewodzinie oraz z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie. W trakcie spotkania nauczyciele mogli obserwować m.in. ciekawą lekcję otwartą w pierwszej klasie uczącej się w zawodzie technik budownictwa. Lekcję poprowadziła Pani Ewa Wiśniewska z ACE. Jak pokazuje relacja zdjęciowa, uczniowie byli zainteresowani tematem i bardzo zaangażowani w jej przebieg.

W dalszej części spotkania nauczyciele z branży budowlanej już tylko we własnym gronie doskonalili się w zakresie przygotowywania uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Wymieniali się dobrymi doświadczeniami teoretycznego i praktycznego kształcenia zawodowego, stosowanymi w swoich szkołach.  Dzielili się pomysłami z planów działań zespołów przedmiotowych.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się przykłady realizacji innowacyjnych zajęć edukacyjnych skierowanych do młodych „budowlańców”. Nauczyciele wyrazili jednak opinię, że jest to temat, któremu warto poświęcić więcej czasu, aby ciągle dążyć do uatrakcyjniania zajęć zawodowych i w związku z tym, zainteresowani są dalszym doskonaleniem dotyczącym opracowywania i realizacji innowacyjnych przedsięwzięć w nauczaniu budowlanych przedmiotów zawodowych.
W trakcie spotkania poruszono również temat jednego z  kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2016/2017, dotyczący „Podniesienia jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”. Ponadto, dyskutowano – „Jak angażować pracodawców w kształcenie zawodowe?” oraz poruszano zagadnienie dotyczące „ Systemu dualnego w kształceniu zawodowym”. Na zakończenie seminarium nauczyciele zwiedzili „poligon budowlany” w ACE, w którym odbywają się zajęcia praktyczne uczniów kształcących się w zawodach budowlanych.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach planuje  organizację kolejnych seminariów i konferencji  min. w branżach: hotelarsko – gastronomicznej, mechatronicznej, informatycznej, mechanicznej i ekonomicznej. Spotkania branżowe nauczycieli będą za każdym razem odbywały się w innych placówkach kształcenia zawodowego. Będzie to dobra okazja do tego, aby poza wartością merytoryczną spotkań, stworzyć okazję do pokazania przez gospodarzy nauczycielom innej szkoły zawodowej swojego zaplecza dydaktycznego. Być może, zaobserwowane dobre przykłady i ciekawe rozwiązania dydaktyczne stosowane w placówce gospodarza zostaną „przeniesione” do innej szkoły.


Seminarium branży budowlanej przygotowała i prowadziła Krystyna Osakowicz – nauczyciel konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach