Zakończenie rekrutacji do grantu realizowanego przez CEN w Suwałkach - rozpoczęcie szkoleń nauczycieli

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i przedszkoli,
uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy rekrutację do naszego grantu w ramach projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” .
Do udziału w szkoleniach w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej oraz w konsultacjach i doradztwie zgłosiło się 138 dyrektorów i nauczycieli z 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych: Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach, Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku, Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie i II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie.
Dyrektorzy i nauczyciele biorą udział w 25-godzinnych szkoleniach (w tym 50% godzin w formie online), które zakończą się do września br.
Od września do końca listopada 2021 r. dyrektorzy i nauczyciele wezmą udział w konsultacjach i doradztwie online w ramach sieci współpracy i samokształcenia.