Dodana: 18 listopad 2019 12:31

Zmodyfikowana: 18 listopad 2019 12:39

Zaproszenie do udziału w Wielkiej Lidze Czytelników

Projekt Wielka Liga Czytelników to sprawdzone przedsięwzięcie, doskonale wpisujące się w realizację podstawy programowej przedszkoli i szkół. Skutecznie oddziałuje on na szeroko pojęty rozwój poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych wpływających na sukces ucznia. Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności, która pozwala na wprowadzanie ucznia do świata wartości, budowanie relacji społecznych, wzmacnianie poczucia tożsamości, formowanie poczucia godności, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postawy otwartej wobec świata, zachęcanie do samokształcenia.

Przedsięwzięcie składa się z dwóch projektów :

  • Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników” WLC oraz 
  • Certyfikatu Wielkiej Ligi Czytelników: „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”  (od 2019 r.).

Konkurs to  projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 1–8 szkół podstawowych. 

O tytuł: „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo” mogą ubiegać się przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły specjalne oraz szkoły średnie i policealne. Warunkiem otrzymania Certyfikatu w roku szkolnym 2019/2020 jest zrealizowanie zadań obowiązkowych oraz dwóch dodatkowych, wybranych spośród wymienionych w punkcie VII  regulaminu.

 Informacje o przedsięwzięciach i regulaminy na stronach: