Kursy e-learningowe

Dostępne: 10 wyników ze wszystkich kategorii.

Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) czyli internetowa baza dydaktyczna do wykorzystania w praktyce szkolnej

Miejsce realizacji: Online

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele

Organizator: Olga Topolewska

Uczeń i jego cyfrowy świat - wykorzystanie narzędzi TIK w dydaktyce. Grupa 2

Miejsce realizacji: online platforma moodle

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Anna Krawczuk, email: anna.krawczuk@cen.bialystok.edu.pl

Wykorzystanie notesu zajęć programu OneNote w pracy zdalnej z uczniami

Miejsce realizacji: szkolenie online

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Anna Krawczuk

Praktyczne wykorzystanie aplikacji Notes zajęć w programie Microsoft OneNote

Miejsce realizacji: platforma e-learningowa CEN w Białymstoku

Adresaci: zainteresowani tematyką nauczyciele

Organizator: Anna Krawczuk

Uczeń i jego cyfrowy świat - wykorzystaniie narzędzi TIK w dydaktyce

Miejsce realizacji: platforma e-learningowa CEN

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Anna Krawczuk

Cyfrowy uczeń w szkole - multimedia w edukacji

Miejsce realizacji: CEN w Białymstoku, ul. Złota 4, sala 203

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Anna Krawczuk

Edytor graficzny Gimp w praktyce szkolnej (wersja on-line)

Miejsce realizacji:

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Katarzyna Gagan

Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem programu PowerPoint

Miejsce realizacji: platforma elearningowa CEN Białystok

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Katarzyna Gagan

Materiały graficzne w szkole, czyli Corel w praktyce

Miejsce realizacji: platforma elearningowa CEN Białystok

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Katarzyna Gagan

Zastosowania arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela

Miejsce realizacji: platforma elearningowa CEN Białystoka

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani edukacyjnymi zastosowaniami programu EXCEL

Organizator: Katarzyna Gagan