Życiorys Ojca św. Jana Pawła II, cz.I, II, III Artykuły

Obszar tematyczny Religia
Typ zasobu Artykuły
Tytuł Życiorys Ojca św. Jana Pawła II, cz.I, II, III
Etap edukacyjny
  • I etap edukacji
  • II etap edukacji
  • III etap edukacji
  • IV etap edukacji
Opis

Życiorys Ojca św. Jana Pawła II jest opracowanym materiałem w celu wykorzystania mniej znanych faktów z bogatego życia papieża Jana Pawła II, a wcześniej Karola Wojtyły na zajęcia lekcyjne, czy programy w kościele. W cz. I obejmuje czas od urodzenia do wyboru powołania kapłańskiego, w II części opracowany został okres czasu od wstąpienia do seminarium duchownego do wyjazdu na konklawe w październiku 1978 r. a w III części znajdziemy materiał dotyczący czasu od konklawe do śmierci papieża Jana Pawła II.

s. Teresa Dzikielewska

Autor s. Teresa Dzikielewska
Zgłoszone przez s. Teresa Dzikielewska - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Dodana: 2 grudzień 2015 13:54

Zmodyfikowana: 2 grudzień 2015 13:54