OCENA PRACY NAUCZYCIELA aspekty prawne, zasady i procedury oraz propozycje rozwiązań

Obszar tematyczny Kształcenie zawodowe
Typ zasobu Artykuły
Tytuł OCENA PRACY NAUCZYCIELA aspekty prawne, zasady i procedury oraz propozycje rozwiązań
Etap edukacyjny IV etap edukacji
Opis

Publikacja traktująca o aspektach prawnych, zasadach i procedurach obowiązujących podczas oceny pracy nauczyciela oraz zawierająca propozycje rozwiązań.

Omówione zostały aspekty formalnoprawne dotyczące oceny pracy nauczyciela. Przedstawiono analizę głównych obszarów wymagań jakie musi brać pod uwagę dyrektor podczas dokonywania oceny pracy, propozycje przygotowania i postępowania oceniającego oraz kryteriów oceny którymi powinien kierować się zarówno dyrektor jak i oceniany przez niego nauczyciel. Zamieszczono także propozycję „szkolnej” procedury oceniania.

Autor Adam Myśliwiec
Zgłoszone przez Adam Myśliwiec

Dodana: 24 listopad 2016 13:56

Zmodyfikowana: 24 listopad 2016 13:56