Jak zrealizować praktyki zawodowe z wykorzystaniem wirtualnego przedsiębiorstwa REVAS?

Joanna Kalejta,

konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Z uwagi na obecną pandemiczną sytuację w szkole, a jednocześnie potrzebę realizacji praktyk zawodowych, można skorzystać z Branżowych Symulacji Biznesowych. W taki sposób praktyki realizowane są w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach.


Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach prowadzi kształcenie w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik reklamy, technik informatyk oraz technik technologii drewna. Dodatkowo, w ramach branżowej szkoły I stopnia kształci w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik oraz stolarz. Szkoła podczas zajęć wykorzystuje nowoczesne metody kształcenia, a umiejętności uczniów stara się dostosować również do potrzeb lokalnych pracodawców poprzez dodatkowe koła naukowe czy szkolenia oraz kursy nadające uprawnienia.

Ze względu na sytuację epidemiczną szkoła potrzebowała narzędzia, które umożliwiałoby zaliczenie praktyk online. Rozporządzanie MEN, które ukazało się w tym czasie, rekomendowało m.in. formę wirtualnego przedsiębiorstwa jako narzędzia do realizacji praktyki zawodowej.

W maju i czerwcu 2020 roku zdecydowano o realizacji praktyk zdalnych na kierunku technik informatyk. W dwóch klasach zrealizowano po 26 godzin zajęć, zgodnie z zaplanowanym i omówionym wcześniej harmonogramem. Uczniowie byli zainteresowani efektami własnych decyzji biznesowych. Z niecierpliwością oczekiwali na wyniki finansowe oraz stopień wykorzystania zakupionych materiałów niezbędnych do wykonania ofert w firmie informatycznej. Uczestnicy praktyk wskazywali również, że podczas praktyk online można było przećwiczyć mniej popularne, wręcz ryzykowne decyzje, których nie podjęliby w warunkach rzeczywistych.

Od listopada br. praktyki zawodowe realizują w ten sposób także uczniowie klas kształcących się na kierunku technik organizacji reklamy, technik logistyk i technik informatyk. Realizacja zdalnych praktyk odbywa się po zajęciach szkolnych na platformie MS Teams oraz na platformie REVAS. Młodzież spotyka się z trenerem co kilka dni, aby realizować zadania określone w programie praktyki zawodowej. Dzięki tak stworzonemu harmonogramowi uczniowie mogą swobodnie podejmować decyzje, konsultować się w dogodny sposób, mieć czas na przemyślenie strategii działania.

Realizacja praktyki zawodowej z wykorzystaniem Branżowych Symulacji Biznesowych Revas przynosi oczekiwane efekty. Pogłębiona zostaje wiedza ekonomiczna młodych ludzi. Obudowa merytoryczna zajęć pozwala uczniom na podejmowanie odpowiednich decyzji biznesowych, które skutkują wysokimi wynikami finansowymi na koniec gry. Uczniowie również mają szansę rywalizować ze sobą nawzajem, a nawet pomiędzy oddziałami klasowymi, by uzyskać jak najlepsze wyniki (np. w sprzedaży ofert). Planują swoje działania, dążą do wyznaczonego celu, czasem, pomimo niespodziewanych trudności i niekorzystnych decyzji, starają się uzyskiwać w kolejnej rundzie wysoką pozycję w grze.

Zaskoczeniem jest dążenie uczniów do przyjmowania określonej strategii, która ma przynieść oczekiwane efekty. Grupy dokonują kalkulacji, ich decyzje są przemyślane, tworzą specjalne programy do obliczania zysków.

Branżowe Symulacje Biznesowe Revas stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnych praktyk zawodowych, ponieważ wartością dodaną są wskaźniki ekonomiczne i możliwość rozgrywania działań w wirtualnym świecie. Co za tym idzie, niekorzystne decyzje nie przynoszą tu bankructwa działalności, a mają za zadanie uświadomić uczniom trudność i odpowiedzialność związaną z prowadzeniem własnej firmy.

Jest to znakomite rozwiązanie edukacyjne nie tylko na czas pandemii, ale także w czasie realizacji zajęć dodatkowych związanych z przedsiębiorczością. Symulacje uczą praktycznego podejścia do prowadzenia działalności gospodarczej, z którą można zapoznać się w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej, a efekty wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.