Idea wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Obszar tematyczny Wychowanie przedszkolne
Typ zasobu Artykuły
Tytuł Idea wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Etap edukacyjny wychowanie przedszkolne
Opis

Artykuł stanowi cenne źródło informacji na temat edukacji przyrodniczej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Autor w prosty sposób wyjaśnia ideę zrównoważonego rozwoju, odnoszącą się do szerokiego wdrażania odpowiednich proporcji pomiędzy ekonomią, środowiskiem naturalnym, a potrzebami człowieka, jak również opisuje istotę współczesnej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w pierwszych latach edukacji dziecka. Artykuł podnosi też kwestie wpływu edukacji zrównoważonego rozwoju na kształtowanie się postaw proekologicznych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Autor Janusz Rusaczyk
Zgłoszone przez Grażyna Łaniewska

Dodana: 11 październik 2019 13:55

Zmodyfikowana: 11 październik 2019 13:57