Magnetyzm

Obszar tematyczny Edukacja przyrodnicza
Typ zasobu Materiały interaktywne
Tytuł Magnetyzm
Etap edukacyjny II etap edukacji
Opis

Praca została wyróżniona w konkursie "Materiały edukacyjne w pracy nowatorskiego nauczyciela" 2018

Cel: Usystematyzowanie wiedzy z magnetyzmu zgodnie z podstawą programową fizyki w klasie VIII szkoły podstawowej z wykorzystaniem kształcenia umiejetnosci pracy i komunikacji na platformie e-learningowej.

Kurs składa się z sześciu modułów:

1. Treści podstawy programowej w zakresie działu "Magnetyzm" w szkole podstawowej.

2. Źródła pola magnetycznego. Bieguny magnetyczne.

a) naturalne i sztuczne źródła pola magnetycznego

b) Przewodnik z prądem jako źródło pola magnetycznego (You Tube)

c) Bieguny magnetyczne i oddziaływanie miedzy nimi

d) Ziemskie bieguny magnetyczne (Scholaris)

3. Zachowanie się igły magnetycznej w obecnosci magnesu. Kompas

a) Igła magnetyczna w polu magnetycznym z pradem (You Tube)

b) Zasada działania kompasu (E-podręcznik.pl)

c) Zasada działania kompasu - Samouczek (Scholaris)

4. Oddziaływanie magnesów na materiały magnetyczne

a) magnetyczne właściwosci materiału (You Tube)

b) Elektromagnesy - Samouczek (Scholaris)

c) Zastosowanie elektromagnesów (LO Turek)

5. Oddziaływanie magnetyczne jako podstawa działania silników elektrycznych

a) Silnik elektryczny - samouczek (You Tube)

6. Słownik pojęć "magnetyzm"

Aktywnosci uczniów:

1. Ćwiczenia na rozgrzewkę Czy magnez przyciaga każdy materiał?

2. Ćwiczenia interaktywne: Poznajemy własnosci magnesów, Określ położenie biegunó magnetycznych, Bieguny magnetyczne, Na co działają magnesy, Jak zrobić elektromagnes?

3. Samouczki interaktywne Zasada działania kompasu

Autor Joanna Ciesielska
Zgłoszone przez Joanna Ciesielska

Dodana: 6 wrzesień 2018 15:09

Zmodyfikowana: 6 wrzesień 2018 15:09