Nazwa inicjatywy Niemiecka literatura - czytamy to co dobre – II edycja projekt czytelniczy
Opis inicjatywy Głównym celem projektu jest wspieranie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży. Ideą, która towarzyszy zajęciom jest popularyzacja niemieckojęzycznej literatury dziecięcej w przekładzie na język polski. Uczniowie mają okazję, aby zapoznać się z obyczajami i życiem codziennym dzieci w Austrii, Szwajcarii czy Niemczech. Chcemy w ten sposób zachęcić uczniów do nauki języka niemieckiego. Lektura, zaproponowanych przez nas książek daje możliwość kształtowania wśród dzieci postaw ciekawości i otwartości wobec innych kultur, uczy umiejętności interkulturowych. Możliwość uczestnictwa nauczycieli w zajęciach powinna zachęcić ich do pracy na lekcjach z wartościową niemiecką literaturą dziecięcą. Nauczyciele bibliotekarze prowadzący lekcje stosują różnorodne techniki i metody nauczania np. wirtualna podróż po Berlinie, quiz o Berlinie. Proponujemy zajęcia dla dwóch poziomów wiekowych. 1. Każdy jakiś talent ma. Odkrywamy swoje zdolności z bohaterami książki Straszna piątka / Wolf Erlbruch. Zajęcia przeznaczone są dla klas I-III szkoły podstawowej. 2. Na tropie porywacza z Berlina - włącz wyobraźnię, na podstawie książki Rico, Oskar i głębocienie / Andreas Steinhöfel. Zajęcia przeznaczone są dla klas IV-VII szkoły podstawowej. Lekcje odbywają w Centrum Edukacji Nauczyciel w Białymstoku, przy ul. Złotej 4.
Termin Rok szkolny 2017/2018
Instytucja CEN Medioteka Języka Niemieckiego
Ulica i numer ul. Złota 4
Kod pocztowy, miasto 15-016 Białystok
Dane kontaktowe. jolanta.bakier@cen.bialystok.edu.pl tel. 85 73 29 867 p. 103; elzbieta.korzeniecka@cen.bialystok.edu.pl tel. 85 73 29 867 p. 10
Adres witryny www http://biblioteka.bialystok.edu.pl/cms/?q=medioteka

Dodana: 21 grudzień 2017 13:52

Zmodyfikowana: 12 luty 2018 23:41