Szkoła, placówka promująca zdrowie.

Forma doskonalenia szkolenie rady pedagogicznej
Obszary edukacyjne Wychowanie i profilaktyka
Tytuł Szkoła, placówka promująca zdrowie.
Opis

Celem szkolenia jest zapoznanie z założeniami, celami i zadaniami szkoły /placówki promującej zdrowie.

Uczestnicy szkolenia poznają warunki, które należy spełnić chcąc należeć do sieci szkół promujących zdrowie.

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci zainteresowani nauczyciele, dyrektorzy szkół
Organizator/ osoba do kontaktu Grażyna Łaniewska
Koszt Płatny

Dodana: 6 wrzesień 2019 11:15

Zmodyfikowana: 6 wrzesień 2019 11:15