Nowe publikacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

    Andrzej Staszczyk, nauczyciel konsultant

    Centrum Rdukacji Nauczycieli w Suwałkach

    Opublikowano: 11 lipca 2018 r.

Nowe publikacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępnił nowe publikacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Są to przykładowe programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty, a także wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ):

 • Zestaw przykładowych programów preorientacji zawodowej, orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty
 • Przykładowy program preorientacji zawodowej dla przedszkola z proponowanymi scenariuszami
 • Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami
 • Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV-VI szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami
 • Przykładowy program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami
 • Przykładowy program doradztwa zawodowego dla branżowych szkół z proponowanymi scenariuszami
 • Przykładowy program doradztwa zawodowego dla technikum z proponowanymi scenariuszami
 • Przykładowy program doradztwa zawodowego dla liceum ogólnokształcącego z proponowanymi scenariuszami
 • Przykładowy program doradztwa zawodowego dla szkoły policealnej z proponowanymi scenariuszami
 • Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) dla szkoły podstawowej
 • Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) dla branżowych szkół
 • Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) dla technikum
 • Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) dla liceum ogólnokształcącego
 • Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) dla szkoły policealnej

Materiały przygotowane w ramach projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” zostały umieszczone na portalu „doradztwo edukacyjno-zawodowe” pod adresem:

http://doradztwo.ore.edu.pl/programy- i wsdz/