VideoEle Zasoby sieci www

Obszar tematyczny
  • Języki obce
Typ zasobu Film
Tytuł VideoEle
Etap edukacyjny
  • I etap edukacji
  • II etap edukacji
  • III etap edukacji
  • IV etap edukacji
Opis

Język hiszpański

26 videos para aprender Español como Lengua Extranjera Nivel B1

Autor Agustín Iruela
Zgłoszone przez Wiktoria Blakicka
Adres witryny www http://www.videoele.com/menu_B1.html

Dodana: 30 listopad 2015 12:32

Zmodyfikowana: 30 marzec 2016 14:06