Interaktywne prezentacje w WBTExpres

Forma doskonalenia kurs doskonalący
Obszary edukacyjne Technologia informacyjno - komunikacyjna
Tytuł Interaktywne prezentacje w WBTExpres
Opis

Adresatami kursu są nauczyciele, którzy chcą nabyć lub poszerzyć swoje kompetencje w zakresie wykorzystania programu WBTExpress do opracowania materiałów dydaktycznych.

Celem szkolenia jest zapoznanie z narzędziami programu WBTExpress oraz wykształcenie umiejętności opracowywania interaktywnych materiałów dydaktycznych  z wykorzystaniem tego programu.

Efektem szkolenia będą interaktywne prezentacje uczestników kursu, zawierające strony informacyjne i zadaniowe, które pozwolą na wyświetlanie wyników i weryfikację poprawności wykonanych zadań.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o rejestrację na stronie CEN w Białymstoku

Szkolenie rozpocznie się po zebraniu grupy.

 

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji sala 203
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci zainteresowani nauczyciele
Organizator/ osoba do kontaktu Anna Krawczuk, Katarzyna Gagan
Koszt Bezpłatny

Dodana: 23 wrzesień 2019 14:01

Zmodyfikowana: 23 wrzesień 2019 14:01