Wirtualna firma – realne umiejętności

Joanna Kalejta,

konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami, możliwa jest w technikach organizacja praktyk zawodowych w formie wirtualnego przedsiębiorstwa. Innowacyjnym rozwiązaniem może być szkolne przedsiębiorstwo, którego ideą jest symulacja, czyli pozorowanie pracy rzeczywistej firmy, w którym wszystkie działania są identyczne z pracami prawdziwego przedsiębiorstwa, z wyjątkiem konkretnych towarów i pieniędzy.

Organizacją w zakładaniu wirtualnego przedsiębiorstwa zajmuje się Polska Centrala Firm Symulacyjnych „Censym” zlokalizowana w Zielonej Górze. Jednostka przygotowała szereg dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które są zbliżone do realnych decyzji przedsiębiorcy, tj. forma działalności, określenie założycieli firmy i jej rejestracja. Po zaakceptowaniu danych rejestracyjnych przedsiębiorstwo wprowadza się do Międzynarodowej Bazy Danych firm symulacyjnych, których jest w ponad 40 krajach 7500 . Centrala zapewnia sprawne funkcjonowanie w sieci, ponieważ pełni funkcję urzędów niezbędnych w transakcjach między firmami oraz instytucjami, takimi jak: Bank Polski, Poczta, ZUS, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy czy Sąd Rejonowy. Ponadto firmom symulacyjnym nadaje numery NIP, REGON, EORI oraz wpis do KRS. Wirtualne przedsiębiorstwo można z powodzeniem zorganizować w szkole, na uczelniach wyższych, przy przedsiębiorstwach, fundacjach czy stowarzyszeniach.  

W Suwałkach, Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach od 10 lat prowadzi szkolne biuro turystyczne Sales Tour, które sprzedaje wycieczki turystyczne innym firmom symulacyjnym, a uczniowie dokonują zakupu produktów oferowanych przez polskie i zagraniczne placówki. W ramach praktycznej nauki zawodu uczniowie wykonują ćwiczenia w dziale obsługi klienta, marketingu oraz księgowości. Uczeń ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności i poznania zakresu obowiązków w każdej specjalności.

Szkolne biuro turystyczne pozwala na wdrażanie dokumentacji turystycznej, opanowanie umiejętności pracy na poszczególnych stanowiskach biurowych, samodzielności czy odpowiedzialności za powierzone zadanie. W dziale obsługi klienta między innymi programuje i przygotowuje się oferty turystyczne wraz z prowadzeniem pełnej dokumentacji. W dziale księgowości następuje kalkulacja, prowadzenie ewidencji księgowej również kadrowej i płacowej, zaś w dziale marketingu zwraca się szczególną uwagę na pozyskiwanie nowych klientów krajowych i zagranicznych oraz organizowanie działań promocyjnych i reklamowych. Sales Tour działa w zakresie obsługi turystycznej, organizacji imprez turystycznych krajowych i międzynarodowych oraz udzielania informacji turystycznej.

Efektem pracy jest poprawa znajomości słownictwa branżowego, umiejętność tworzenia dokumentacji turystycznej w języku polskim i angielskim. Wśród zalet uczestnictwa młodzieży w szkolnym przedsiębiorstwie symulacyjnym wyróżnić można rozwój kompetencji kluczowych związanych z prowadzeniem działalności, takich jak praca w zespole, rozwiązywanie problemów, wzmacnianie umiejętności językowych czy rozwijanie kompetencji z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej. Jednocześnie zajęcia prowadzone w przedsiębiorstwie, pozwolą na poznanie dokumentacji biurowej, zdobycie praktyki zawodowej zgodnie z kierunkiem kształcenia oraz przygotowanie do podjęcia pracy zarobkowej w przyszłości. Organizacja może zaś pozyskiwać nowych partnerów do współpracy z Europy, podnosić atrakcyjność szkolnych zajęć czy też promować kompetencje przedsiębiorcze wśród młodzieży szkolnej oraz kandydatów do nauki. Istnieje także możliwość udziału w targach firm symulacyjnych, na przykład w Pradze, podczas których można spotkać wielu chętnych i zaangażowanych do współpracy uczniów i nauczycieli.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://cku.zgora.pl/polska_centrala_firm_symulacyjnych_censym-23.php

 

Fot. Zajęcia w Sales Tour, Źródło: Joanna Kalejta