Kształtowanie postaw i wychowanie do wartości istotą szkolnego wolontariatu

W przededniu Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, corocznego święta obchodzonego, z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zorganizowało konferencję "Wolontariat szkolny - kształtowanie postaw  i wychowanie do wartości." Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Jadwigę Mariolę Szczypiń, Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Organizatorzy postawili sobie niezwykle trudne zadanie zaprezentowania i upowszechnienia idei wolontariatu w szkole i poza nią, jak też zwrócenia uwagi na rolę kształtowania postaw i wartości w procesie wychowawczym.

Prawne aspekty organizacji wolontariatu w szkołach i współpracy z wolontariuszami przybliżyła Joanna Stabińska (Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach). O kształtowaniu postaw i wychowaniu do  wartości w podstawie programowej kształcenia ogólnego mówił Grzegorz Kalejta (CEN w Suwałkach). W bardzo "praktycznym" wykładzie Jana Bieleckiego "Wolontariat szkolny - krok po kroku" (CEN w Suwałkach) została przybliżona procedura zakładania kół wolontariatu.

W części drugiej, zatytułowanej "Przykłady dobrych praktyk wolontariatu" zaprezentowały się osoby mające bogate doświadczenie w działaniach wolontariackich. Najpierw wystąpili Beata Sosnowska i  Mirosław Żukowski ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu, którzy przybliżyli podejmowane przez siebie inicjatywy. Ofertę Regionalnego Centrum Wolontariatu przy Centrum Aktywności Społecznej "Pryzmat" przedstawiła Aneta Bernatowicz w wystąpieniu "Oblicza szkolnego wolontariatu na przykładzie młodzieżowych działań  woluntarystycznych Centrum Aktywności Społecznej "Pryzmat". O tym, jak funkcjonuje i jakie są najważniejsze dokonania szkolnego wolontariat w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Suwałkach, mówili Marek Urbanowicz oraz Samorząd Uczniowski I LO. Ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej zostały przedstawione przez opiekunki dwóch Szkolnych Kół Caritas: Małgorzatę Słabińską ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. A. Kujałowicz oraz Bogusławę Piesiewicz z Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach.  Wystąpiła również Anna Walijewska – Maksymowicz z Fundacji „Zwierzęta Niczyje” (Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Centrum Trójki), która opowiedziała o podejmowanych działaniach i współpracy ze szkołami.  

Na zakończenie poruszono temat "Szkoła i rodzice a budowanie świata wartości", który omówili Marek Urbanowicz z I LO w Suwałkach oraz Małgorzata Osowska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach.

- Szkoła poza działalnością edukacyjną realizuje szereg zadań wychowawczo - profilaktycznych skierowanych do ucznia. Znaczące w tym kontekście jest rozwijanie w młodych ludziach poczucia empatii i działalności na rzecz społeczeństwa lokalnego. Zadania te doskonale mogą realizować szkolne kluby wolontariatu, które dają możliwość dużej aktywności.  Szczególnie ważne jest w nich poszukiwanie autorytetów i budowanie świata wartości - podsumował Jan Bielecki, prowadzący konferencję.