Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

Podlaski Kurator Oświaty Zarządzeniem Nr 4/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku określił terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 w województwie podlaskim.

Zarządzenie dotyczy min. klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia i klas pierwszych publicznych szkół policealnych. Określono w nim terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 w województwie podlaskim.

Treść zarządzenia