Nazwa inicjatywy Rozwój kariery bez bariery
Opis inicjatywy Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach realizuje projekt pn. „Rozwój kariery bez bariery” w ramach programu Erasmus +, w którym 15 uczennic i uczniów kształcących się na kierunku technik obsługi turystycznej z klas II, III oraz IV 18.09.2016 roku wyjechało do Irlandii. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji 15 uczennic i uczniów, zwiększenie ich szans mobilności i konkurencyjności na rynku pracy. Poprzez realizację projektu chcemy podnieść praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie zgodnym z profilem technik obsługi turystycznej, umożliwić nabycie doświadczenia zawodowego w pracy w hotelach o wysokim standardzie świadczonych usług i przygotowanie do pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, poprawić znajomość języka angielskiego poprzez bezpośrednie poznanie obcej kultury. Poprzez realizację powyższych celów wzrośnie standard nauczania w naszej szkole, a nabyte umiejętności praktyczne przygotują do poruszania się na europejskim rynku pracy. Uczniowie/uczennice poznają nowe sposoby pracy, zostanie zwrócona uwaga na jakość obsługi turysty oraz strój służbowy osób obsługujących gości hotelowych. Jednocześnie wzrośnie pewność siebie i umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w wykonywaniu konkretnych zadań. Praktykanci mają bezpośredni kontakt z obcokrajowcami, mieszkają w rodzinach goszczących, mają zapewnione dobre warunki lokalowe. Program pobytu przewiduje realizację programu praktyk oraz dwie wycieczki krajoznawcze, kurs języka angielskiego, zapoznanie z zabytkami południowej Irlandii. Praktykanci uzyskają międzynarodowe dokumenty potwierdzające realizację staży, które z pewnością będą miały znaczenie w przyszłej pracy zawodowej. Otrzymane dofinansowanie: 35 804 euro. Koordynatorka projektu: Joanna Kalejta
Termin 1 czerwca 2016 – 31 maja 2017
Instytucja Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach
Ulica i numer Sejneńska 10
Kod pocztowy, miasto 16-400 Suwałki
Dane kontaktowe. tel. 87 566 38 65; fax: 87 565 12 88; e-mail: zsales@poczta.onet.pl
Adres witryny www http://www.zssal.suwalki.pl
Adres www platformy elearningowej http://www.zssal.suwalki.pl

Dodana: 20 październik 2016 12:35

Zmodyfikowana: 20 październik 2016 12:35