Dodana: 12 kwiecień 2017 15:10

Zmodyfikowana: 13 kwiecień 2017 10:09

"Reforma oświaty - krok po kroku". Konferencja

Wszystkiego na temat reformy oświaty można było dowiedzieć się podczas konferencji „Reforma oświaty krok po kroku”, która odbyła się w Centrum Edukacji Nauczycieli 12.04.2017r. pod Honorowym Patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Organizatorzy - Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zaprosili dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów województwa podlaskiego oraz przedstawicieli Podlaskiego Kuratorium Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego, samorządu terytorialnego.

Przybyłych gości powitała Pani Anna Krawczuk wicedyrektor CEN. Następnie głos zabrał Pan Zdzisław Babicz dyrektor CEN, który zwrócił uwagę na merytoryczny i emocjonalny charakter spotkania. Nawiązał do pakietów, które uczestnicy otrzymali od organizatorów – komplet materiałów informacyjnych oraz piłeczka antystresowa. Ze strony ORKE obecnych przywitał ekspert Jarosław Matuszczak.

Konferencję zaszczyciła swoją obecnością Pani Jadwiga Mariola Szczypień Podlaski Kurator Oświaty, która wyraziła swoją aprobatę dla inicjatywy wpisującej się również w proces informacyjny kuratorium dotyczący reformy oświaty.

Pani Izabela Suckiel - specjalista z zakresu prawa oświatowego, nauczyciel konsultant ds. doskonalenia kadry kierowniczej, przedstawiła harmonogram wprowadzania zmian ustroju szkolnego. Zwróciła uwagę na najważniejsze zmiany dotyczące organizacji pracy szkół - nowy statut. Omówiła przewidywane konsekwencje wprowadzanych zmian dotyczące takich zagadnień jak: nowa podstawa programowa, ramowe plany nauczania, zasady dotacji, egzaminy zewnętrzne. Powiedziała o podręcznikach które będą obowiązywać w nowej podstawie programowej. Słuchacze zadawali pytania, wyrażali swoje obawy.

Podczas przerwy uczestnicy mieli okazję wymienić swoje opinie, wątpliwości, przedyskutować w kuluarach zagadnienia dotyczące reformy.

Drugą część konferencji rozpoczął Pan Zdzisław Babicz dyrektor CEN, który przedstawił ofertę swojej instytucji. Następnie Pan Tomasz Biernacki - zaprezentował działalność ORKE w formie pokazu multimedialnego. Propozycje regionalnego i ogólnopolskiego ośrodka doskonalenia nauczycieli dotyczyły doradztwa zawodowego i propagowania czytelnictwa.

Zadania dyrektora w okresie wprowadzania zmian (praca w oparciu o przepisy przejściowe np. arkusze organizacji, rekrutacja do szkół, sprawy kadrowe) to zagadnienia, które omówił kolejny prelegent ORKE Pan Tomasz Leban.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa publikacji Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku dotyczących kierunków polityki oświatowej państwa. Uczestnikom przygotowano zestawienia bibliograficzne.

Konferencja została przeprowadzona w sposób merytoryczny, zainteresowała lokalne media, zgromadziła ok. 120 uczestników, którzy z uwagą słuchali prelegentów. Poruszono „gorące” tematy, ważne ze względu na zmiany, z którymi już we wrześniu b.r. zmierzą się szkoły.

oprac. Elżbieta Korzeniecka