Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej funkcji wspomagającej nadzoru pedagogicznego, ze szczególnym uwzględnieniem planowania i realizacji szkoleń wewnętrznych.

Obszar tematyczny Zarządzanie oświatą
Typ zasobu Inne
Tytuł Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej funkcji wspomagającej nadzoru pedagogicznego, ze szczególnym uwzględnieniem planowania i realizacji szkoleń wewnętrznych.
Etap edukacyjny
  • I etap edukacji
  • II etap edukacji
  • III etap edukacji
  • IV etap edukacji
  • wychowanie przedszkolne
Opis

W ramach realizacji planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/16 zaplanowano przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej, której przedmiotem była realizacja funkcji wspomagającej nadzoru pedagogicznego, ze szczególnym uwzględnieniem planowania i realizacji szkoleń wewnętrznych w CEN w Białymstoku.

Celem ewaluacji  było pozyskanie informacji dotyczącej planowania i  realizacji funkcji wspomagającej nadzoru pedagogicznego, a w szczególności poszukiwanie odpowiedzi na stępujące pytania:

  1. Czy pracownicy znają formy  i zasady nadzoru pedagogicznego oraz dokumenty dotyczące planowania i realizacji nadzoru pedagogicznego, ze szczególnym uwzględnieniem systemu wspomagania ?
  2. Jak  oceniają dotychczasowy system wspomagania, w tym planowanie i  realizacja szkoleń wewnętrznych? 
  3. Jakie są zalety i wady, propozycje modyfikacji funkcji wspomagającej.
Autor Krystyna Łuniewska, Anna Florczak, Artur Brzeziński
Zgłoszone przez Krystyna Grabowska

Dodana: 22 czerwiec 2016 14:40

Zmodyfikowana: 22 czerwiec 2016 14:40