Wzrost jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 1. Wyposażenie pracowni:
 • Wyposażenie pracowni TIK
 • Wyposażenie pracowni przyrodniczej
 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
 2. Zajęcia rozwijające:
 • Zajęcia przyrodniczo-matematyczne
 • Koło zainteresowań „Magia programowania”
 • Zajęcia z języka angielskiego
 1. Wyjazdy edukacyjne:
 • Wyjazd edukacyjny do Centrum Przyrodniczego UwB
 • Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik
 • Zielona Szkoła
 1. Wsparcie nauczycieli zatrudnionych w szkole objętej projektem:
 • Szkolenie z zakresu programowania
 • Szkolenie z zakresu obsługi tablicy interaktywnej i innych urządzeń mobilnych
 • Szkolenie z zakresu pracy z dzieckiem z ADHD i Zespołem Aspergera
 • Szkolenie z zakresu pracy z uczniem trudnym