Cyfrowy uczeń w szkole - multimedia w edukacji

Forma doskonalenia kurs e-learningowy
Obszary edukacyjne Technologia informacyjno - komunikacyjna
Tytuł Cyfrowy uczeń w szkole - multimedia w edukacji
Opis

Kurs w wymiarze 30 godz. dydaktycznych jest adresowany do nauczycieli, którzy chcą:

 • podnieść poziom swoich kompetencji metodycznych i funkcjonalnych umiejętności cyfrowych
 • zdobyć umiejętność korzystania z nowoczesnych narzędzi cyfrowych, aby w sposób kreatywny wykorzystać je do tworzenia ciekawych scenariuszy lekcji, które zaciekawią i zainspirują uczniów

Program kursu:

 • Kompetencje cyfrowe jako jedna z podstawowych kompetencji kluczowych.
 • TIK i otwarte zasoby edukacyjne w nauczaniu.
 • Cyfrowy świat ucznia – multimedia w kształceniu.
 • Bezpieczne korzystanie z sieci Internet.  Cyfrowa tożsamość.  Cyberzagrożenia.
 • TIK a prawa autorskie.

O terminie rozpoczęcia kursu zainteresowane osoby zostaną powiadomione e-mailowo.

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji CEN w Białymstoku, ul. Złota 4, sala 203
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci zainteresowani nauczyciele
Organizator/ osoba do kontaktu Anna Krawczuk
Koszt Bezpłatny

Dodana: 23 sierpień 2018 12:18

Zmodyfikowana: 25 sierpień 2018 22:21