Zajęcia terapii taktylnej z uczniami posiadającymi orzeczenie do kształcenia specjalnego

Obszar tematyczny Kształcenie specjalne i integracyjne
Typ zasobu Inne
Tytuł Zajęcia terapii taktylnej z uczniami posiadającymi orzeczenie do kształcenia specjalnego
Etap edukacyjny
  • I etap edukacji
  • II etap edukacji
Opis

Metoda neurokinezjologicznej terapii taktylnej pełni istotną rolę w stymulacji rozwoju dzieci z różnymi wyzwaniami. Dzięki sile uaktywniania naturalnych mechanizmów wspierających funkcjonowanie systemu ciało-mózg może być skutecznie wykorzystywana podczas pracy z: porażeniami mózgowymi, autyzmem, zachowaniami agresywnymi, lękami i fobiami, opóźnieniami w rozwoju umysłowym, nadpobudliwością psychoruchową, trudnościami w nauce, zaburzeniami mowy.

Podczas pracy z poszczególnymi zaburzeniami stymulowane są receptory znajdujące się w skórze i optymalizowane jest funkcjonowanie układu nerwowego. Praca stymulująco-terapeutyczna ukierunkowana jest na specyficzne właściwości rozwoju psychoruchowego, charakterystyczne dla poszczególnych zaburzeń.

Autor Maria Kuprianowicz
Zgłoszone przez Anna Arciszewska / Anna Krawczuk

Dodana: 5 luty 2019 13:32

Zmodyfikowana: 5 luty 2019 13:32