Wychowanie i profilaktyka

Dostępne: 79 wyników ze wszystkich kategorii.

Współczesne uzależnienia wśród dzieci i młodzieży

Autor: dr Dorota Cybulska

Adres witryny www:

Typ zasobu: Prezentacje

Papierosy –drogą do zniszczenia młodego organizmu!

Autor: Bogusława Mieczkowska

Adres witryny www:

Typ zasobu: Prezentacje

ZABAWA JAKO PRZESTRZEŃ ROZWIJANIA AKTYWNOŚCI POZNAWCZEJ DZIECKA

Autor: Janusz Rusaczyk: pedagog kulturoznawca, oligofrenopedagog, terapeuta z zakresu autyzmu, nauczyciel. Autor tekstów z zakresu pedagogiki, psychologii i szeroko pojętych nauk społecznych.

Adres witryny www:

Typ zasobu: Artykuły

JAK DOKONYWAĆ WYBORU POMOCY DYDAKTYCZNYCH I OBUDOWY PODRĘCZNIKOWEJ W PRZEDSZKOLU?

Autor: Renata Woroniecka

Adres witryny www:

Typ zasobu: Artykuły

O szkolnym ocenianiu... o czym warto pamiętać.

Autor: Grażyna Łaniewska

Adres witryny www:

Typ zasobu: Prezentacje

 Social mediowe dzieci; czym grozi sharenting.

Autor: Grażyna Łaniewska

Adres witryny www:

Typ zasobu: Artykuły

Migracje zarobkowe, a funkcje wychowawcze rodziny

Autor: Janusz Rusaczyk

Adres witryny www:

Typ zasobu: Artykuły

Blog internetowy jako przestrzeń kreowania własnego wizerunku.

Autor: Janusz Rusaczyk -pedagog kulturoznawca, nauczyciel

Adres witryny www:

Typ zasobu: Artykuły

Stres w środowisku edukacyjnym

Autor: Cecylia Radzewicz – Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Adres witryny www: https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Stres_w_srodowisku_edukacyjnym_zestawienie_bibliograficzne.pdf

Typ zasobu: Zestawienia bibliograficzne

Rodzaje i przyczyny zaburzeń zachowania wśród dzieci i młodzieży

Autor: Janusz Rusaczyk -pedagog kulturoznawca, oligofrenopedagog,

Adres witryny www:

Typ zasobu: Artykuły