Dodana: 20 luty 2018 16:08

Zmodyfikowana: 20 luty 2018 16:08

Cele projektu

Cel główny projektu:

Wzrost kompetencji kluczowych i rozwój kreatywności wśród 48 uczniów (30 chłopców i 18 dziewczynek) ze Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej poprzez udział w zajęciach specjalistycznych, doradztwie edukacyjno−zawodowym oraz wycieczkach edukacyjnych 
do końca VI 2018.

Cel szczegółowy projektu:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych 2 nauczycieli (2 kobiet) w zakresie pracy z uczniem niepełnosprawnym i uczniem o SPE w ramach studiów