Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Forma doskonalenia kurs doskonalący
Tytuł Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
Opis

Szkolenie jest adresowane do wszystkich, którzy chcą:

 • pomóc dziecku w jego rozwoju
 • wzmocnić z dzieckiem więź
 • budować konstruktywne relacje z dzieckiem /wychowankiem

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności wychowawczych potrzebnych do budowania właściwej konstruktywnej relacji dorosły – dziecko, potrzebnych do rozwoju dziecka, m. innymi: wspieranie samodzielności dziecka, motywowanie dziecka do współdziałania, budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka.

W trakcie warsztatów uczestnik  uczy się:

 • jak kochać mądrze, okazywać szacunek dla uczuć i potrzeb dziecka, akceptować trudności i ograniczenia, dostrzegać starania i mocne strony dziecka
 • jak nauczyć dziecko respektowania  ograniczeń, egzekwować wymagania, pozwolić dziecku ponieść konsekwencje niewłaściwych zachowań?

Program jest rekomendowany.

Szkolenie jest prowadzone  w kilkunastoosobowej grupie, w formie warsztatowej, 40 godzin dydaktycznych.

Program:

W programie szkolenia są następujące zagadnienia:

 • Wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
 • Jak określać dziecku granice?
 • Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami?
 • Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
 • Aktywne, wspierające słuchanie
 • Motywowanie dziecka do współdziałania
 • Karać dzieci?
 • Wspieranie procesu usamodzielnienia się dziecka
 • Budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka.
 • Jak uwolnić dziecko od narzuconych mu ról?
 • Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty?
 • Jak mądrze chwalić dziecko?
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji CEN, ul. Złota 4
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci zainteresowani nauczyciele
Organizator/ osoba do kontaktu Grażyna Łaniewska
Koszt Bezpłatny

Dodana: 10 styczeń 2019 10:22

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2019 10:22