Regulamin 3.1

Szanowni Państwo,

Podlaska Platforma Edukacyjna oferuje szkołom/ instytucjom, realizującym projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych:

  1. Możliwość redagowania strony www zawierającej treści związane z realizowanym projektem.
    Strona może zawierać: ogólne informacje o projekcie, materiały tekstowe, zdjęcia, filmy, pliki dźwiękowe itp.
  2. Moderowanie kursami na platformie elearningowej 4-System.
    Platforma może zawierać: materiały informacyjne, edukacyjne, materiały multimedialne oraz aktywności typu: grupy i fora dyskusyjne, quizy, testy, zadania itp.

Warunkiem korzystania z ww. możliwości jest utworzenie konta administratora szkoły/instytucji.
W celu utworzenia konta prosimy o wypełnienie Wniosku i przesłanie pocztą tradycyjną na adres Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, 15-016 Białystok

Wnioski 3A, 3B, 3C oraz Oświadczenia  - dostępne na stronie https://crtd.wrotapodlasia.pl/pl/o-ppe.html

oraz w załącznikach poniżej

Regulamin  przystąpienia do PP

Załącznik nr 1- Wykaz samorządów uczestniczących we wdrażaniu PP

Załącznik nr 2- Schematy postępowania w przypadku ubiegania się o udostępnienie narzędz

Wniosek 3A  - Wniosek o założenie konta organizacji na PPE dla organizacji, która jest jednostką organizacyjną samorządu uczestniczącego w PP

Wniosek 3B- Wniosek o założenie konta organizacji na PPE dla organizacji, która nie jest jednostką organizacyjną samorządu uczestniczącego w PPE (strona informacyjna)

Wniosek 3C- Wniosek o założenie konta organizacji na PPE dla organizacji, która nie jest jednostką organizacyjną samorządu uczestniczącego w PPE (platforma e-learningowa PPE

Oświadczenie - do Wniosku nr 3A i 3C (platforma e-learningowa

Oświadczenie - do Wniosku nr 3A i 3B (strona informacyjna www szkoły)

Szkoły biorące udział w projekcie realizowanym w ramach WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowamają możliwość korzystania z narzędzia do tworzenia zawartości kursów elearningowych jakim jest programu  WBTExpress.

Informujemy również, ze istnieje możliwość udziału w szkoleniach i konsultacjach prowadzonych przez zespół PPE. Prosimy o wcześniejsze ustalanie terminu z panią Anną Krawczuk (tel.85 7329867 w. 102, e-mail redakcja.ppe@wrotapodlasia.pl).

Zapraszamy do współpracy.